پست های ارسال شده در آبان سال 1388

می کُشی ام با دو چشم لاله گون ...

و اَنـَا اَشْهَدُ یا اِلهى بِحَقیقَةِ ایمانى وَعَقْدِ عَزَماتِ یَقینى  وَخالِصِ صَریحِ تَوْحیدى وَباطِنِ مَکْنُونِ ضَمیرى   وَعَلائِقِ مَجارى نُورِ بَصَرى وَاَساریرِ ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 14 بازدید