پست های ارسال شده در مهر سال 1388

مرغ دل من راهی قم میشود ...

السلام ای خواهر شمس الضحی                            خواهــر معصومــه بــدر الدجی سائل کوی تو شد خضر نبی                                        می دهد درگاه تو بوی علی خودنمایی ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 14 بازدید