پست های ارسال شده در آدر سال 1387

باز این چه شورش است که در جان واژه هاست؟

با اشکهاش،دفتر خود را نَمور کرد                                  ذهنش زِ روضه های مجسم عبور کرد در خود تمام مرثیه ها را مرور کرد                                  شاعر ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 12 بازدید