پست های ارسال شده در آبان سال 1387

عمه سادات سلامُ علیک

هوش کجـا روح کجـا تن کجـا                                            مدحت معصومه کجـا من کجـا عشـق خداوند تعالاست این                                              فاطمه یا زینب کبراست ایـن صحن ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 19 بازدید