پست های ارسال شده در مهر سال 1383

همه هستی ام امام رضا(ع)

                                  يار بی دستی ام امام رضاست                                      همـه هستـی ام امام رضاست گــر سوالی کنند رب تو کيست                   يـــا بپــرسنـد از حســاب ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 8 بازدید