پست های ارسال شده در بهمن سال 1382

دل سيه و رو سيه و دست به تمنا دارم

                               يا رب ارحم ....  اغثنی يا ربی                 خانه زادم ؛ بنده اين خانه ام                               سائل اين دولت شاهانه ام   با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید