پست های ارسال شده در شهریور سال 1382

يا علی

ها علي بشر كيف بشر                  ربه في تجلي و ظهر                       اي شه نازآفرين                               نازنين مه جبين                                          امـــيرالمومنين      ... ادامه مطلب
/ 32 نظر / 12 بازدید